Przedstawiciele handlowi

Urządzenia naszej produkcji sprzedajemy w następujących krajach:

Australia,  Białoruś,  Bułgaria, Czechy,  Dania, Estonia, Federacja Rosyjska,  Kanada,  Litwa,  Łotwa, Meksyk, Mołdawia,  Niemcy,  Rumunia,  Słowacja, Turcja,  Ukraina,  Uzbekistan, Węgry.